Български / English / Русский

Т.: 0889 700 158

VarnaLand
Поддържане

Поддържане на градини и зелени площи

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 2023

В края на сезона е най-удачното време да се договори и прогнозира поддържането на зелени площи за новия сезон.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ:

 • ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА
 • ЗА ЦЕНА
 • ЗА ПЕРИОД И ВРЕМЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ

Предварителното договаряне дава сигурност и на клиента и на изпълнителя.

В началото на сезона остава само да се започне работа на обекта!

 

Огледите не се заплащат, с изключение на отдалечени от Варна обекти.

При огледа се установява:

 • степента на интензивност на поддържане, т.е. броя на посещенията за месец
 • вида на операциите - това е според особеностите на зелените площи - дали има предимно тревна площ, живи плетове, височина и състояние на растителността, наличие на сезонни цветя и др.
 • начало и край на абонамента - стандартно е от март до края на октомври, но може да се промени, в зависимост от спецификата на обекта

След като се договорят удовлетворителни за двете страни условия се подписва договор за абонаментно сезонно поддържане на зелени площи или интериорна растителност и се пристъпва към работа.

 

 

 

По отношение на плановете за поддържане на градини и зелени площи се предлагат няколко варианта, като за конкретния обект е възможно индивидуално договаряне, с цел оптимизиране на посещенията и операциите.

Повече

Абонаментни планове за поддържане на зелени площи

Абонаментен план Минимум
с едно посещение на месец

С този план се цели минимално поддържане. Подходящ е за дворове, където е необходимо само косене и оформяне на храсти. С този план не може да се постигне детайлно и качествено поддържане, но е напълно достатъчен, за да е градината в приличен вид. Подходящ е за дворове, където тревната покривка е близка до ливаден тип, а храстите са в свободни форми.

Абонаментен план Частичен
с две посещения на месец

С това поддържане се оптимизира грижата за растенията и зелените площи. Тъй като, двукратното косене е недостатъчно за месец, то този план се препоръчва, ако клиентите имат възможност сами да правят другите две коситби. Като се има предвид, че през двете посещения екипът ще е натоварен почти двойно - с торене, третиране с препарати, окантване и други, то този план се препоръчва рядко.

Абонаментен план Стандарт
с четири посещения на месец

Това е стандартен абонаментен план, достатъчен да осигури добре изглеждащ двор. Препоръчва се за лични градини и малки хотели с тревна покривка, храсти – живи плетове и групи, цветни фигури и лиани.

Абонаментен план Премиум
с повече от 4 посещения на месец

Допълнителното поддържане се изразява в повече от четири посещения, както и в по-детайлно обработване на храсти, цветя и други. Повече от четири посещения се налагат при много интензивно поддържане на тревния килим и когато на обекта има предвидени някакви събития. При по-честите коситби се налага и внасяне на повече торове.

Абонаментен план Специален
с повече от 4 посещения на месец и фиксиран ден и час

Той е близък до Стандартния план и плана с Допълнително поддържане, но при него клиентът има право да определя деня и часа, в който да се извършават посещенията. Този план може да включва третиране само с биологични, а не с химични препарати за растителна защита, както и други специфични изисквания относно градината.

При определяне на цената за поддържане се имат предвид:

 • Големина на обекта
 • Отдалеченост
 • Големина и форма на затревената площ

 • Степен на интензивност на поддържане

 • Линейни метри, височина и вид на живи плетове

 • Брой и специфика на дървесни и храстови групи

 • Специфика на зацветяване

Цените за поддържане на зелените площи са разумни и в границите на приемливото. Договарянето става след оглед на обекта и одобрение на представената оферта. Обадете се! Станете наши клиенти!

Поддържане на градини и зелени площи

Изготвени проекти

 • Проект за озеленяване на търговски комплекс "Явор" АД - Варна
 • Проект за озеленяване на воден атракцион "Аквамания" - Албена
 • Проект за озеленяване на конна база с. Ягодово
 • Проект за озеленяване на апартаментен комплекс "Манекс"
 • Проекти за озеленяване на кооперации и еднофамилни сгради във Варна, Аврен, Кичево и други
VarnaLand

Изберете теми според вашите интереси

Поискайте оферта

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!